۱۳۹۱ شهریور ۴, شنبه

کار

امروز چهار شهریور برای کاری تست دادم، باید یک ماه منتظر بمانم تا جواب کارشناسی... امیدوارم قبولم کنند چون به شدت به این کار مذکور علاقه دارم و یک نیاز درونی نیز.

دو سال..

نمی‌دانم چرا دوست دارم باز برگردم اینجا। دوست دارم بیشتر محبوس باشم تا چیز دیگر।
ای کاش زودتر تمام برنامه‌های این یک ماه هم سپری شود। زودتر وقتم خالی شود تا॥ تا به خودم برسم.

هدف: تبریز