۱۳۹۱ خرداد ۱, دوشنبه

تو خود وصال دگر بودی ای نسیم وصال

تو خود وصال دگر بودی ای نسیم وصال
خطا نگر که دل امید در وفای تو بست

راجع به این بیت حافظ خیلی از اساتید قلم زدن. به اعتقاد بنده این بیت به همین صورت صحیح هست و نه جور دیگه! نسیم وصال، به وصال زودگذر اشاره داره وصال زود گذر هم نوعی از وصال هست در نوع خودش.
در مصراع اول به صورت خیلی ساده و واضح گفته: ای "وصال زودگذر" تو هم در نوع خودت وصال دیگری بودی و خطای دل من بود که به وفای تو امید داشت!
این تنها نظر محبوس بود. قضاوت با شما.